พบ 30 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: harvest

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).