พบ 4 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: เด็ก ข้อมูล

กรองผลลัพธ์
 • ข้อมูล IQ-EQ ปี 64-65 28 recent views

  ข้อมูล IQ EQ SDQ เด็กในปี 2564-2565 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับความอนุเคราะห์จากทางสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เพิืื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะ IQ EQ และ...
  สถาบันราชานุกูล 7 เมษายน 2566
 • สมุดพกครอบครัว 34 recent views

  โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สือเนื่องจากเรื่องการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำด้วยการสร้างหลักประกันทางสังคมแบบพุ่งเป้า...
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 27 กุมภาพันธ์ 2566
 • ข้อมูลระดับย่อย (สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย) 6 recent views

  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ข้อมูลระดับย่อยของโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) โครงการนี้จัดทำขึ้น (1)...
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 6 มกราคม 2566
 • ข้อมูลชุดสมบูรณ์ (สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย) 13 recent views

  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ข้อมูลชุดสมบูรณ์โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย harvested from Agency Catalog
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 22 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).