พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: EQ

กรองผลลัพธ์
  • แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-11 ปี (ฉบับย่อ) 47 recent views

    การประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็ก การประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กจะช่วยให้พ่อแม่/ผู้ปกครองได้ทราบถึงจุดดีจุดเด่นของลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ที่ควรส่งเสริม...
    กระทรวงสาธารณสุข 7 เมษายน 2566
  • ข้อมูล IQ-EQ ปี 64-65 25 recent views

    ข้อมูล IQ EQ SDQ เด็กในปี 2564-2565 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับความอนุเคราะห์จากทางสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เพิืื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะ IQ EQ และ...
    สถาบันราชานุกูล 7 เมษายน 2566