พบ 4 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมอนามัย ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ แท็ค: harvest

กรองผลลัพธ์
 • เด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน 26 recent views

  เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด - อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน สูงดี หมายถึง ความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง หรือสูง)...
  กรมอนามัย 30 มิถุนายน 2567
 • เด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเตี้ย 25 recent views

  เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด - อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ภาวะเตี้ย หมายถึง ความยาวหรือส่วนสูงน้อยกว่ามาตรฐาน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต...
  กรมอนามัย 8 มีนาคม 2567
 • ร้อยละเด็กอายุ 6 -12 เดือน มีภาวะโลหิตจาง 14 recent views

  เป็นข้อมูลติดตามสถานการณ์ภาวะโลหิตจางในกลุ่มเด็กอายุ 6 - 12 เดือน โดยดูจากค่าฮีมาโตคริตหรือฮีโมโกลบินที่ไม่รวมการมารับบริการในกรณีเจ็บป่วย ที่ได้จากการบันทึกลงในโปรแกรมสำเร็จรูป...
  กรมอนามัย 24 พฤศจิกายน 2566
 • เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 11 recent views

  เด็กอายุ 5 ปี หมายถึง เด็กอายุ 5 ปีเต็ม – 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กเพศชายอายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน...
  กรมอนามัย 24 พฤศจิกายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).