พบ 3 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified องค์กร: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรองผลลัพธ์
 • ข้อมูลนำส่งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 5 recent views

  ประกอบด้วยข้อมูลรายได้ของผู้ปกครองที่กรอกตอนที่เด็กเข้าโรงเรียน โดยมีการนิยามความยากจนจากรายได้ของผู้ปกครองที่น้อยกว่า 36,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ได้มีการเก็บข้อมูลของเด็กต่างด้าว...
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30 มิถุนายน 2567
 • ข้อมูลนำส่ง Kid Diary 42 recent views

  เป็นข้อมูลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งให้ NECTEC โดยเป็นข้อมูลที่คล้าย ๆ กับที่ส่งให้กับ ศธ. แต่เพิ่มข้อมูลของน้ำหนักและส่วนสูง ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่...
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30 มิถุนายน 2567
 • นักเรียนในสังกัด สถ 10 recent views

  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเด็ก เนื่องจากมีกรณีที่ว่าชื่อของเด็ก 1 คนปรากฎที่โรงเรียนมากกว่า 1 แห่ง โดยวิธีการในตอนนี้คือทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งเรื่องไปที่ ศธ. กลาง...
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).