พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สถาบันราชานุกูล กลุ่ม: เด็กปฐมวัย

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูล IQ-EQ ปี 64-65 24 recent views

    ข้อมูล IQ EQ SDQ เด็กในปี 2564-2565 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับความอนุเคราะห์จากทางสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เพิืื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะ IQ EQ และ...
    สถาบันราชานุกูล 7 เมษายน 2566