พบ 4 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานสถิติแห่งชาติ แท็ค: สำรวจ

กรองผลลัพธ์
 • สถิติการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 19 recent views

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย จัดทำโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) โดยมีองค์การยูนิเซฟเป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ...
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 13 สิงหาคม 2565
 • การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 6 recent views

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย จัดทำโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) โดยมีองค์การยูนิเซฟเป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ...
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 13 สิงหาคม 2565
 • การสำรวจเด็กและเยาวชน 50 recent views

  สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการสำรวจเด็กและเยาวชน ครั้งแรกในปี 2517 ตามคำแนะนำและความร่วมมือขององค์การเงินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)...
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 13 สิงหาคม 2565
 • สถิติการสำรวจเด็กและเยาวชน 11 recent views

  สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการสำรวจเด็กและเยาวชน ครั้งแรกในปี 2517 ตามคำแนะนำและความร่วมมือขององค์การเงินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)...
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 13 สิงหาคม 2565