ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ PDF
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2561
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2566
การจัดจำแนก ไม่มี
หน่วยวัด คน
หน่วยตัวคูณ ร้อย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 มกราคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 17 มกราคม 2566
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 20 มิถุนายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2567