พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานสถิติแห่งชาติ แท็ค: harvest micro data

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).