พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX แท็ค: เด็กเล็ก

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลนำส่ง Kid Diary 19 recent views

    เป็นข้อมูลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งให้ NECTEC โดยเป็นข้อมูลที่คล้าย ๆ กับที่ส่งให้กับ ศธ. แต่เพิ่มข้อมูลของน้ำหนักและส่วนสูง ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่...
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30 มิถุนายน 2567
  • นักเรียนในสังกัด สถ 10 recent views

    ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเด็ก เนื่องจากมีกรณีที่ว่าชื่อของเด็ก 1 คนปรากฎที่โรงเรียนมากกว่า 1 แห่ง โดยวิธีการในตอนนี้คือทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งเรื่องไปที่ ศธ. กลาง...
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30 มิถุนายน 2567