พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: การตายมารดาต่อการเกิดมีชีพ

กรองผลลัพธ์
  • อัตราส่วนการตายมารดา 11 recent views

    การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด...
    กรมอนามัย 30 มิถุนายน 2567