พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แท็ค: จำนวนนักเรียนนักศึกษาพิการทั้งหมด จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ -อื่นๆ

กรองผลลัพธ์