พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ แท็ค: เยาวชน

กรองผลลัพธ์
  • การสำรวจเด็กและเยาวชน 51 recent views

    สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการสำรวจเด็กและเยาวชน ครั้งแรกในปี 2517 ตามคำแนะนำและความร่วมมือขององค์การเงินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)...
    สำนักงานสถิติแห่งชาติ 13 สิงหาคม 2565