พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: kid diary

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลนำส่ง Kid Diary 19 recent views

    เป็นข้อมูลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งให้ NECTEC โดยเป็นข้อมูลที่คล้าย ๆ กับที่ส่งให้กับ ศธ. แต่เพิ่มข้อมูลของน้ำหนักและส่วนสูง ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่...
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).