พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: เด็ก วัคซีน

กรองผลลัพธ์
  • การได้รับวัคซีนของเด็ก 22 recent views

    โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย เด็กอายุ 12-23 เดือน ที่ได้รับภูมิคุ้มกันครบถ้วน (วัคซีนพื้นฐาน รวมตับอักเสบชนิดบีแรกเกิด) harvested from Agency Catalog
    สำนักงานสถิติแห่งชาติ 30 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).