พบ 3 ชุดข้อมูล

แท็ค: เด็กเล็ก

กรองผลลัพธ์
 • การให้อาหารทารกและเด็กเล็ก 15 recent views

  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. ร้อยละของการให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด 2. ร้อยละของทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว harvested from Agency...
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 30 มิถุนายน 2567
 • ข้อมูลนำส่ง Kid Diary 19 recent views

  เป็นข้อมูลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งให้ NECTEC โดยเป็นข้อมูลที่คล้าย ๆ กับที่ส่งให้กับ ศธ. แต่เพิ่มข้อมูลของน้ำหนักและส่วนสูง ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่...
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30 มิถุนายน 2567
 • นักเรียนในสังกัด สถ 10 recent views

  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเด็ก เนื่องจากมีกรณีที่ว่าชื่อของเด็ก 1 คนปรากฎที่โรงเรียนมากกว่า 1 แห่ง โดยวิธีการในตอนนี้คือทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งเรื่องไปที่ ศธ. กลาง...
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).