พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ รูปแบบ: PDF แท็ค: เด็ก

กรองผลลัพธ์
  • การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 4 recent views

    สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย จัดทำโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) โดยมีองค์การยูนิเซฟเป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ...
    สำนักงานสถิติแห่งชาติ 13 สิงหาคม 2565
  • การสำรวจเด็กและเยาวชน 50 recent views

    สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการสำรวจเด็กและเยาวชน ครั้งแรกในปี 2517 ตามคำแนะนำและความร่วมมือขององค์การเงินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)...
    สำนักงานสถิติแห่งชาติ 13 สิงหาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).