พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: API แท็ค: harvest สถานศึกษา

กรองผลลัพธ์
  • สถานศึกษา 13 recent views

    สถานศึกษาที่จัดการศึกษา พร้อมจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ทุก ๆ ปีการศึกษา harvested from Agency Catalog
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 21 กรกฎาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).