พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: API แท็ค: harvest นักเรียน นักศึกษา

กรองผลลัพธ์
  • นักเรียน นักศึกษา 10 recent views

    นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าสู่ระบบการศึกษา ช่วงอายุ 3- 18 ปี harvested from Agency Catalog
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 21 กรกฎาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).