พบ 83 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมกิจการเด็กและเยาวชน สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: harvest

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).