พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมอนามัย แท็ค: harvest การตายมารดา

กรองผลลัพธ์
  • อัตราส่วนการตายมารดา 12 recent views

    การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด...
    กรมอนามัย 30 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).