พบ 4 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Commons แท็ค: สถานศึกษา

กรองผลลัพธ์
 • จำนวนห้องเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา และชั้นปี 8 recent views

  คำอธิบาย: จำนวนห้องเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา และชั้นปี หน่วยงานรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ URL: ไปยังชุดข้อมูลต้นทาง
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 19 พฤศจิกายน 2564
 • สถิติข้อมูลสถานศึกษา 4 recent views

  คำอธิบาย: สถิติข้อมูลสถานศึกษา หน่วยงานรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ URL: ไปยังชุดข้อมูลต้นทาง
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 19 พฤศจิกายน 2564
 • จำนวนสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร 17 recent views

  คำอธิบาย: จำนวนสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร หน่วยงานรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ URL: ไปยังชุดข้อมูลต้นทาง
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 19 พฤศจิกายน 2564
 • ข้อมูลสถานศึกษาจำแนกตามรายสังกัด 13 recent views

  คำอธิบาย: ข้อมูลสถานศึกษาจำแนกตามรายสังกัด หน่วยงานรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ URL: ไปยังชุดข้อมูลต้นทาง
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 19 พฤศจิกายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).