พบ 3 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Commons แท็ค: ครู

กรองผลลัพธ์
 • ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 15 recent views

  คำอธิบาย: ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร หน่วยงานรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ URL: ไปยังชุดข้อมูลต้นทาง
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 19 พฤศจิกายน 2564
 • จำนวนครูจำแนกตามรายสังกัด 15 recent views

  คำอธิบาย: ข้อมูลครูจำแนกตามรายสังกัด หน่วยงานรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ URL: ไปยังชุดข้อมูลต้นทาง
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 19 พฤศจิกายน 2564
 • ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 recent views

  คำอธิบาย: ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ URL: ไปยังชุดข้อมูลต้นทาง
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 19 พฤศจิกายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).