พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: JSON ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ แท็ค: harvest

กรองผลลัพธ์
  • เด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน 26 recent views

    เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด - อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน สูงดี หมายถึง ความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง หรือสูง)...
    กรมอนามัย 30 มิถุนายน 2567
  • เด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเตี้ย 25 recent views

    เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด - อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ภาวะเตี้ย หมายถึง ความยาวหรือส่วนสูงน้อยกว่ามาตรฐาน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต...
    กรมอนามัย 8 มีนาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).