พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูล TPMAP 56 recent views

    ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอดจากระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า (Thai Poverty Map and...
    สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 30 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).