พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Commons แท็ค: จำนวนนักเรียนนักศึกษาพิการทั้งหมด จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ -อื่นๆ

กรองผลลัพธ์