พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLS แท็ค: harvest การศึกษา

กรองผลลัพธ์
  • ผู้สำเร็จการศึกษา 17 recent views

    ผู้สำเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษานั้น ๆ harvested from Agency Catalog
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 23 กรกฎาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).