พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: JSON แท็ค: เด็ก ปฐมวัย

กรองผลลัพธ์
  • การเรียนในระดับปฐมวัย 15 recent views

    โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยเด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย harvested from Agency Catalog
    สำนักงานสถิติแห่งชาติ 30 มิถุนายน 2567
  • ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 24 recent views

    โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 2. ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จำแนกตามเพศ harvested from Agency Catalog
    สำนักงานสถิติแห่งชาติ 30 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).