พบ 4 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: PDF หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลส่วนบุคคล แท็ค: เด็ก

กรองผลลัพธ์
 • สมุดบันทึกสุขภาพ 27 recent views

  แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล : โครงการพัฒนาระบบสุขภาพวิถีชีวิตไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สืบเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019...
  กรมอนามัย 16 มีนาคม 2566
 • สมุดพกครอบครัว 39 recent views

  โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สือเนื่องจากเรื่องการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำด้วยการสร้างหลักประกันทางสังคมแบบพุ่งเป้า...
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 27 กุมภาพันธ์ 2566
 • การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 4 recent views

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย จัดทำโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) โดยมีองค์การยูนิเซฟเป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ...
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 13 สิงหาคม 2565
 • การสำรวจเด็กและเยาวชน 52 recent views

  สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการสำรวจเด็กและเยาวชน ครั้งแรกในปี 2517 ตามคำแนะนำและความร่วมมือขององค์การเงินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)...
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 13 สิงหาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).