พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรองผลลัพธ์
  • สมุดพกครอบครัว 43 recent views

    โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สือเนื่องจากเรื่องการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำด้วยการสร้างหลักประกันทางสังคมแบบพุ่งเป้า...
    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 27 กุมภาพันธ์ 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).