พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมการพัฒนาชุมชน

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลคำตอบสำรวจความจำเป็นพื้นฐาน 20 recent views

    ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ...
    กรมการพัฒนาชุมชน 30 มิถุนายน 2567
  • test 7 recent views

    test
    กรมการพัฒนาชุมชน 28 พฤศจิกายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).